Mosbekæmpelse

Mosbekæmpelse

Effektiv bekæmpelse af mos i græsplænen Hvis du har mos i plænen, er der flere faktorer, som spiller ind. Den mangler sikkert både kalk og gødning, og er det meget slemt, ligger den formentlig meget i skygge. Lad mig give plænen en effektiv omgang med Jernvitrol....
Muldvarpebekæmpelse

Muldvarpebekæmpelse

  Human bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise Til bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise anvender jeg enten kulilte eller phosforbrintepiller. Kuliltebekæmpelse kan bruges hele året og tæt ved beboelse. Metoden er ufarlig for andre dyr og mennesker. Med metoden føres...
Facadeimprægnering

Facadeimprægnering

  Slut med fugtskader Lad mig imprægnere facaden så den beskyttes mod vand og snavs – og dermed minimere risikoen for frostsprængninger. Behandlingen beskytter desuden facaden og murværket mod alger og mos. Det er en særdeles fornuftig investering sammenlignet med de...
Fliserens

Fliserens

Væk med mos, alger og flisepest Som alternativ til udskiftning af flisebelægning tilbyder jeg både omlægning og afrensning. Min metode er højtryksrens med varmt vand hvilket gør, at jeg kan køre med meget lavere tryk end normalt. Dermed er metoden skånsom mod...
Algebehandling

Algebehandling

Rens af hustage, fliser og murværk Når forårssolen begynder at varme, begynder algerne at gro og bore sine rødder ned i den belægning, de sidder på. Rødderne laver små sprækker, og når frosten kommer, vil de fugtige rødder udvide sig, og sprækkerne blive større. Det...